Dünya’nın En Eski Uygarlığı Hangisidir

Dünyanın en eski uygarlığı hangisidir? Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur, çünkü uygarlığın tanımı tartışmalıdır. Ancak genel olarak, bir uygarlığın şehircilik, sulama, yazı ve diğer kültürel özelliklere sahip olması beklenir. Bu kriterlere göre, dünyanın en eski uygarlıklarından bazıları şunlardır:

  • Sümer Uygarlığı: Mezopotamya bölgesinde, günümüzde Irak’ın büyük bir bölümünü kapsayan alanda M.Ö. 4000 civarında ortaya çıkan Sümerler, dünyanın bilinen en eski yazılı dili geliştirmişlerdir. Ayrıca matematik, astronomi, tıp ve mimari alanlarında ilerlemişlerdir. Ziggurat adı verilen yüksek tapınaklar inşa etmişler ve çok tanrılı bir din benimsemişlerdir. Sümer uygarlığı M.Ö. 2000’lerde Babil uygarlığına dönüşmüştür.
  • Eski Mısır Uygarlığı: Nil Nehri boyunca gelişen Eski Mısır uygarlığı, M.Ö. 3150’de Kral Menes’in Yukarı ve Aşağı Mısır’ı birleştirmesiyle başlamıştır. Eski Mısırlılar, Büyük Giza Piramidi gibi muhteşem yapılar inşa etmişler ve mumyalama, papirüs, hiyeroglif yazısı gibi icatlar yapmışlardır. Firavunlar tarafından yönetilen Eski Mısır uygarlığı, M.Ö. 332’de Büyük İskender’in istilasına kadar sürmüştür.
  • İndus Vadisi Uygarlığı: Günümüzde Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ın kuzeybatısını kapsayan İndus Vadisi Uygarlığı, 1.25 milyon kilometrelik bir alanı kaplayarak antik dünyanın en yaygın uygarlığı olmuştur. M.Ö. 3300’de kentleşmenin başladığı bu uygarlıkta, karmaşık bir kanalizasyon sistemi, kendine özgü bir yazı sistemi ve matematiksel bilgi vardı. İndus Vadisi Uygarlığı barışçıl bir yaşam sürmüş ve komşu medeniyetlerle ticaret yapmıştır. M.Ö. 1500 civarında doğal afetler veya istilalar nedeniyle çökmüştür.

Bu üç uygarlık arasında hangisinin en eskisi olduğunu belirlemek zordur, çünkü farklı bölgelerde farklı zamanlarda gelişmişlerdir. Ancak hepsi de insanlık tarihinin önemli bir parçasıdır ve kültürümüze pek çok katkıda bulunmuşlardır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!