KPI Nedir? Key Performance Indicator Ne Demektir?

KPI, İngilizce “Key Performance Indicator” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe karşılığı “Anahtar Performans Göstergesi”dir. KPI, bir organizasyonun, bir departmanın veya bir çalışanın belirli bir hedefe ne kadar yakın olduğunu ölçmek için kullanılan sayısal değerlerdir. KPI’lar, işletmelerin stratejik planlarını uygularken başarılarını takip etmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur.

Yorum Kalemi

KPI’ların Özellikleri Nelerdir?

KPI’ların etkili olması için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar şunlardır:

 • Ölçülebilir: KPI’lar, sayısal veya yüzdesel olarak ifade edilebilen değerler olmalıdır. Örneğin, satış hacmi, müşteri memnuniyeti, karlılık gibi.
 • Ulaşılabilir: KPI’lar, gerçekçi ve makul olan hedefler olmalıdır. Çok yüksek veya çok düşük belirlenen KPI’lar motivasyonu düşürebilir veya yanlış yönlendirebilir.
 • Zamanlı: KPI’lar, belirli bir zaman dilimine göre belirlenmeli ve takip edilmelidir. Örneğin, aylık, çeyreklik, yıllık gibi.
 • İlgili: KPI’lar, organizasyonun misyonu, vizyonu ve stratejileri ile uyumlu olmalıdır. Hedefe ulaşmaya katkı sağlayan KPI’lar seçilmelidir.
 • Karşılaştırılabilir: KPI’lar, geçmiş verilerle veya rakiplerle karşılaştırılabilir olmalıdır. Böylece performansın gelişimi veya gerilemesi anlaşılabilir.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI belirlemek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Hedefleri tanımlamak: Organizasyonun veya departmanın ulaşmak istediği sonuçları net bir şekilde tanımlamak gerekir. Örneğin, geliri artırmak, müşteri sadakatini yükseltmek, verimliliği iyileştirmek gibi.
 • Hedefleri önceliklendirmek: Hedefler arasında en önemli olanları belirlemek ve bunlara odaklanmak gerekir. Tüm hedeflere aynı anda ulaşmak mümkün olmayabilir.
 • Hedefleri ölçmek için göstergeler seçmek: Her hedef için en uygun KPI’ları seçmek gerekir. Seçilen KPI’ların yukarıda bahsedilen özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir.
 • KPI’ları izlemek ve raporlamak: Seçilen KPI’ların düzenli olarak takip edilmesi ve raporlanması gerekir. Böylece performansın durumu görülebilir ve gerekli aksiyonlar alınabilir.
 • KPI’ları gözden geçirmek ve güncellemek: KPI’lar sabit değildir. İşletmenin koşulları, hedefleri veya stratejileri değiştikçe KPI’lar da değiştirilmeli veya güncellenmelidir.

KPI Örnekleri Nelerdir?

KPI örnekleri sektöre, departmana veya çalışana göre değişebilir. Ancak genel olarak bazı yaygın kullanılan KPI örnekleri şunlardır:

 • Gelir: Bir işletmenin belirli bir zaman diliminde elde ettiği toplam gelirdir.
 • Karlılık: Bir işletmenin gelirden giderlerini çıkardığı zaman elde ettiği kardır.
 • Müşteri memnuniyeti: Müşterilerin bir işletmenin ürün veya hizmetlerinden ne kadar memnun olduklarını gösteren bir değerdir.
 • Müşteri sadakati: Müşterilerin bir işletmeye bağlılıklarını ve tekrar alışveriş yapma olasılıklarını gösteren bir değerdir.
 • Pazar payı: Bir işletmenin belirli bir pazarda elde ettiği gelirin, o pazardaki toplam gelire oranıdır.
 • Çalışan verimliliği: Bir çalışanın belirli bir zaman diliminde ürettiği çıktının, harcadığı girdiye oranıdır.
 • Çalışan memnuniyeti: Çalışanların işlerinden ve iş ortamlarından ne kadar memnun olduklarını gösteren bir değerdir.
 • Kalite: Bir ürün veya hizmetin müşteri beklentilerini ne kadar karşıladığını veya aştığını gösteren bir değerdir.

Yorumlar

“KPI Nedir? Key Performance Indicator Ne Demektir?” için bir yanıt

 1. Ece Tanrıkulu

  KPI, iş dünyasında sıkça kullanılan bir terimdir ve başarının ölçülmesi ve izlenmesi için önemli bir araçtır. Bu yazıda KPI’nin İngilizce “Key Performance Indicator” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olduğu belirtilmiş. KPI’nin, bir organizasyonun hedeflerine ulaşma derecesini ölçmek için kullanılan belirli metrikler olduğunu biliyorum. Bu metrikler, işletmenin performansını değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılır. KPI’lar, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşma sürecini izlemelerine yardımcı olur ve performansı ölçmek için veriye dayalı bir yaklaşım sunar. KPI’lar, işletmelerin başarılarını değerlendirmek ve gelecekteki hedeflere ulaşmak için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!